Veendam - Brouwerij Het Vosje 1862-1891

Oude
Oude Ansichtkaart t Vosje
Op deze pagina informatie over brouwerij Het Vosje in Veendam.

In 1862 opende Jan Doornbosch, geboren in 1829 in Veendam, de brouwerij van Beijersche en andere bieren het Vosje in Veendam. Een advertentie van 19-03-1862 in de Veendammer Courant begint Jan Doornbosch een heel betoog over zijn bedoelingen met brouwerij het Vosje:

Bij het steeds klimmend gebruik van buitenlandsche en voornamelijk van de Beijersche en Frankische lagerbieren in Nederland heeft de ondergeteekende in deze gemeente, op eene standplaats die een gunstig gevolg niet kon belemmeren, eene brouwerij gestichten en beproefd om eene verbetering in de bereiding van die gewigtige volksdranken hier te lande aan te brengen.

Het geeft duidelijk de ambitie die Doornbosch heeft met zijn brouwerij door in het zelfde artikel aan te kondigen dat er alleen zuivere Duitse grondstoffen zullen worden gebruikt. Het is niet vreemd dat in de advertenties waar bieren worden aangeprezen van het Vosje vooral werd gesproken over Beijersch, Frankforter Lager en Frankfurter Braun. Daarnaast maakte de brouwerij faam met het zogenaamde Hooibouw Bier. Het recept van Hooibier bieren is al eeuwenoud. Het verhaal wil dat deze laag alcoholische bieren in eerste instantie werden gebrouwen voor de arbeiders op het land. Door het lage alcoholpercentage zouden de arbeiders na hun middagpauze gewoon weer op het land kunnen werken. Brouwerij het Vosje behaalde met een van deze bieren zelfs landelijke bekendheid door tijdens een tentoonstelling in 1866 in Amsterdam bekroond te worden voor het Hooibier.

Advertentie
Advertentie Veendammer
Courant 20-05-1868
In een advertentie in de Veendammer Courant van 20 mei 1868 kondigt Jan Doornbosch aan dat de bieren zijn bekroond tijdens 'de' tentoonstelling in Amsterdam. Uit dezelfde advertentie valt op te maken dat hij een Duitse brouwmeester in dienst had genomen, Robert Wolffsdorff uit Beijeren.
In een artikel in de Veendammer Courant van 16 oktober 1886 wordt melding gemaakt dat het Vosje aan de Langeleegte de enige overgebleven brouwerij is in de zeven veenkoloniën. Jan Doornbosch overleed op 21 oktober 1891. Op 16 december van dat jaar werd de bierbrouwerij, inclusief 'vergunningsrecht', gebouwen, kelders, schuren, tuin en land publiek te koop aangeboden. Het bedrijf werd wel in zekere zin voortgezet, maar er werd niet meer gebrouwen. De volledige inventaris wordt in de Kleine Courant van 29 december 1891 te koop aangeboden. In een aankondiging in de Nieuw Veendammer Courant van 5 januari 1892 is te lezen dat de boedel van wijlen Jan Doornbosch, in leven bierbrouwer te Veendam, is in staat van faillissement verklaard.

Naar men verneemt zal de bierbrouwerij het Vosje in Veendam alleen voor uitspanning worden ingericht. De brouwerij is dan al opgeheven. Wel staat bij het overlijden van zoon Kornelis Pieter Gerhard in 1896 dat hij als bierbottelaar werkte en dat zijn broer Hieronimus Kornelis bij zijn overlijden in 1897 bierhandelaar was. Beide waren ongehuwd en woonden bij hun moeder in uitspanningsoord 't Vosje te Langeleegte, Veendam.

Advertentie
Advertentie 12-7-1905
Veendammer Courant
Advertentie
Advertentie 6-12-1899
Veendammer Courant
Uit een advertentie in de Veendammer Courant van 6 december 1899 blijkt dat er na het beëindigen van de brouwactiviteiten een tijd sprake is van een bierbottelarij, waarbij in elk geval Hengelosch Bockbier werd gebotteld. In 1905 verkocht de weduwe Doornbosch er, volgens een advertentie in de Veendammer Courant, nog 'koel Hengelosch bier' tijdens de congresfeesten in Veendam. Zij verkocht het uitspanningsoord op 22 maart 1918 aan R. Boiten en verhuisde naar Scheemda, waar ze in 1920 overleed.
Het pand aan de Langeleegte brandde in 1930 in zijn geheel af en werd vervangen door nieuwbouw. Sinds 1964 diende het als aula 'Buitenwoelhof' van een uitvaartvereniging en in 2006-2007 werd het pand gesloopt en door nieuwbouw vervangen.

De advertenties en de publicaties in de staatscourant op deze pagina zijn gevonden via Delpher
De informatie is verder deels afkomstig van Beno Hofman die het in mei 2016 gebruikte voor een radiouitzending van RTV Noord.