Boeken uit de administratie van "Barbarossa" Groningen

Op deze pagina een overzicht van een paar pracht exemplaren in mijn Barbarossa verzameling. Via internet werden mij in april 2008 vijf boeken aangeboden afkomstig uit de originele admistratie van de brouwerijen NV Brouwerij Barbarossa van Kurt Joch en Brouwerij Keizer Barbarossa van de gebroeders Bertus en Hitzerus Mees en Fransz Steinweg (de opvolger van Kurt Joch van de NV Brouwerij Barbarossa)
In november 2010 kon ik het statenboek aan mijn verzameling toevoegen. In mijn verzameling nu:
een Statenboek (uit 1886), een Copij-boek No 1(uit 1892), twee Kasboeken (uit 1900 en 1913), een Grootboek (uit 1906) en een emballageboek (uit 1933).

Statenboek (uit 1886)
Het woord boek klopt in dit verband niet helemaal, want dit statenboek is eigenlijk een groot schrift van 33x20cm, met daarin 24 pagina's. Het is een overzicht van de belangrijkste boekhoudkundige boeken en geeft per jaar een inzicht over de bierverkoop aan enkele firma's in vooral de provincie Groningen.
Je komt bekende cafe's tegen zoals de Harmonie in Groningen, maar ook bijvoorbeeld Mutia Fides, het Militair Hospitaal en het doveninstituut in Groningen. Het schrift geeft de verkopen weer van brouwerij Keizer&co tot aan de fusie met brouwerij Barbarossa in 1906.

Copij-boek No 1(uit 1892) Boek met brieven van ?NV Brouwerij Barbarossa? in de periode 18 oktober 1892 tm 28 oktober 1894, met doorslagen van brieven ondertekend door Kurt Joch. Helaas zijn veel brieven erg moeilijk leesbaar. Wat opvalt is dat vooral in het 1e deel veel brieven in het Duits zijn gericht aan personen of brouwerijen in Duitsland. Er worden plaatsnamen genoemd als Oldenburg, Berlijn, Bremen, Hamburg, Leer en Chemnitz.
In het 2e deel onder andere briefjes mbt regionale agentschappen en enkele nota's.
De brief hiernaast is van 20 jan 1892 en is gericht aan de Controleur der Belastingen in Groningen afdeling II: "Ondergeteekende U Weled:Gestr: beleefdelijk vergunning te willen verlenen om het materiaal voor ieder brouwsel bestemd te mogen opzakken en klaar zetten op den zolder, onmiddelijk boven de roerkuip in plaats van bij de roerkuip zelven. Met verschuldigde Hoogachting Uwe dienstwillige Kurt Joch.


Kasboeken (uit 1900) Het eerste kasboek geeft per dag gedetailleerde informatie over de inkomsten en uitgaven van de brouwerijen voor (1900) en na (1913) de fusie tot ?Brouwerij Keizer Barbarossa?. Het geeft een prachtig beeld van de debiteurenadministratie met namen van afnemers van het bier uit vooral Groningen en Friesland en Drenthe. Aan de uitgaven zijde gedetailleerde informatie over de kosten van de brouwerij zoals brouwbelasting (bijna dagelijks), transport, lonen, brandstof (kolen en petrolium), kantoor, paarden en rollend materiaal. Het tweede kasboek uit 1913 is vooral gesplitst in Bier, IJs, Grondstofen en Algemene Onkosten


Grootboek (uit 1906) Het mooiste van de vijf boeken weegt meer dan 6 kilo en is ongeveer 30x40cm groot en meer dan 6cm dik. Het is het eerste grootboek na de fusie tot ?NV Brouwerij Barbarossa? in 1906 en loopt door tot en met 1920. Het grootboek begint met een overzicht van de aandelen en bijdrages van de drie nieuwe eigenaren Steinweg en de gebr. Mees. In het grootboek verder bijvoorbeeld informatie over panden die de brouwerij in eigendom had.
Onder andere in Groningen (Schuitemakerstr.), Hoogezand (Zwarteweg 2), Winschoten, Wolvega en Emmercompascuum. Een naam die veel terugkomt is "Cafe Restaurant Prins" die eigendom moet zijn geweest van de brouwerij. Ook per jaar een overzicht van de salariskosten ( fl. 17.302,29 in 1906 !)


Emballageboek (uit 1933) In het emballageboek een overzicht van de ontvangst en retourzending vam kisten, deksels en flesschen). Wat de deksels zijn is me nog niet bekend.
Op de lijst bekende bottelaars en cafe's uit Groningen en omstreken zoals G.Beereboom (Bottelaar Noorderhaven en Schuitemakerstraat 4-6, Groningen) en J.C.Kappenberg (cafe Prinsenstraat 28, Groningen).